Spoluzodpovědnost

Děláme dobré věci

Antoine de Saint-Exupéry Zemi nedědíme po předcích, ale půjčujeme si ji od našich dětí.

Děláme víc

Jsme zodpovědní k přírodě i k lidem

I my cítíme spoluzodpovědnost za budoucnost naší planety a tedy i našich dětí. Proto se chováme zodpovědně jako firma i jako jednotlivci, kteří ji tvoří.

Děláme víc

Až 5 % našeho zisku
proto používáme na:

 • Podporu výsadby stromů, udržení přirozených lesů, šelem a přírodních procesů
 • Recyklaci Li-Ion baterií

  Pokud máte jakékoliv staré baterie a nevíte co s nimi, v žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu! Můžete nám je bezplatně odevzdat na kterékoliv z našich prodejen a my zabezpečíme jejich ekologickou recyklaci prostřednictvím našich recyklačních partnerů.

Udělejme spolu další dobrou věc.

Stromy jsou život

Proč potřebujeme stromy?

 • Jeden strom vyrobí až 100 kg kyslíku ročně.
 • Snižují teplotu v letních vedrech asi o 6 stupňů.
 • Efektivně čistí vzduch a absorbují škodlivé plyny.
 • Dokáží zabránit sesuvu a zvětrávání úrodné půdy.
 • Snižují výskyt skleníkového plynu CO2 v ovzduší a tak omezují skleníkový efekt a další ohřívání planety.
 • Slouží jako útočiště a vytváří domov pro velké množství divoce žijících zvířat.
 • Jsou nenahraditelnou součástí ekosystému.
 • Redukují negativní efekty přívalových dešťů.
Recyklace

Proč potřebujeme recyklovat?

 • Aktuálně je recyklace starých baterií neekonomická. To znamená, že správná recyklace je dražší než z ní získané suroviny.
 • Baterie obsahují zdraví škodlivé látky, které se ze skládky můžou dostat do životního prostředí. Proto je nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Li-Ion baterie obsahují železo, lithium, hliník a například kobalt, který patří mezi vzácné suroviny a v budoucnosti se očekává jeho nedostatek.
 • Navzdory osvětě stále končí většina prodávaných baterií na skládkách. Existují však technologie, které z nich dokážou zrecyklovat až 90 % materiálů a zbytek ekologicky zlikvidovat.
Do košíku jste vložili
Počet
Dohromady
There are 0 products in your cart. There are 0 products in your cart.
Dohromady (s DPH)
Pokračovat v nákupu